Werkwijze

Onze samenwerking begint met een (kosteloos) oriënterend intakegesprek.
Tijdens dit eerste gesprek bespreken we jouw juridische situatie, probleem of behoefte aan advies en zal ik aangeven welke mogelijkheden er zijn om de situatie aan te pakken.

Indien je vervolgens besluit om jouw zaak aan mij uit handen te geven, bepaal ik jouw juridische positie en stippel ik in samenspraak met jou de te volgen juridische route (stappenplan) uit. Tijdens de behandeling van jouw dossier zullen we regelmatig contact met elkaar hebben om de voortgang van jouw dossier te bespreken en waar nodig de strategie in onderling overleg aan te passen.