Disclaimer

Disclaimer
Houpperichs Juridisch Advies heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Houpperichs Juridisch Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website, noch voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelen en/of nalaten en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de inhoud van deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten van het tekst- en beeldmateriaal op deze website komen uitsluitend toe  aan Houpperichs Juridisch Advies. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Houpperichs Juridisch Advies.