De Wet DBA blijft gewoon bestaan!

Met verbazing heb ik de afgelopen dagen kennis genomen van de mediaberichten over de aankondiging afgelopen vrijdag door minister Wiebes over de wijziging in de wet dba. Diverse gerenommeerde dagbladen en zelfs het landelijk journaal verkondigden luid dat “de invoering van de wet dba wordt uitgesteld”, “de wet dba in de ijskast verdwijnt” en noem maar op van dergelijke kreten. Maar niets is minder waar!

De wet dba is al op 1 mei 2016 ingevoerd en blijft ook na 18 november 2016 gewoon van kracht. De wet dba verdwijnt helemaal niet de ijskast in.

Wiebes heeft slechts aangekondigd dat de implementatietermijn van 1 jaar wordt verlengd met 8 maanden. Dat betekent dat de handhaving van de wet dba wordt uitgesteld tot 1 januari 2018. De Belastingdienst gaat dan in situaties van echte dienstbetrekkingen (arbeidsovereenkomsten) naheffingen en boetes opleggen. Wiebes maakt een uitzondering voor echte kwaadwillenden; handhaving ten aanzien van deze groep zal al vanaf 1 mei 2017 plaatsvinden.

Met de verlengingsperiode geeft de Belastingdienst zichzelf de tijd om de relevante criteria ‘gezagsverhouding’ en ‘vrije vervanging’ opnieuw te bepalen zodat deze criteria beter aansluiten bij het huidige maatschappelijke beeld van het begrip ‘arbeidsverhouding’.

Wiebes kondigde aan in april 2017 een derde voortgangsrapportage te publiceren over de effecten van de door hem getroffen maatregelen.

Conclusie:
Verlenging van de implementatietermijn en uitstel van fiscale handhaving betekent niet dat er geen werk meer aan de winkel is voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Integendeel!
Wiebes heeft al eerder opdrachtgevers en opdrachtnemers opgeroepen om niet stil te blijven zitten, maar actie te ondernemen en hun praktijk af te stemmen op de nieuwe wetgeving – waar nodig in overleg met de Belastingdienst.

Dit is niet veranderd. Dus ga aan de slag, treed in overleg met jouw opdrachtgever of opdrachtnemer, beoordeel of sprake is van wel of geen dienstbetrekking, stel een model overeenkomst op en leg dat bij twijfel ter goedkeuring voor aan de Belastingdienst.

Heb je daarbij hulp nodig? Schakel mij dan in. Ik ben gespecialiseerd in het opstellen en beoordelen van overeenkomsten van opdracht/aanneming. Niet alleen stel ik overeenkomsten van opdracht op en leg ik deze ter goedkeuring voor aan de Belastingdienst. Ook beoordeel ik dergelijke overeenkomsten ten behoeve van opdrachtnemers en/of opdrachtgevers. Ik sta je graag bij.

Kritiek op Wet DBA steeds luider

Al ruim vóór inwerkingtreding van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet dba) bestaat er vanuit diverse invalshoeken kritiek op deze nieuwe wet ter vervanging van de var.
Nu de wet een aantal maanden in de praktijk wordt toegepast wordt de kritiek steeds feller. Alleen al deze week heeft vakbond FNV een dringende oproep gedaan aan Wiebes om de wet dba te versoepelen én hebben zzp-organisaties Stichting ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw en MKB Belangen zich samengepakt met hun actie ‘Stop Belemmering Ondernemers’. In deze actie doen zij aan de hand van een petitie een oproep aan Wiebes om “de schadelijke bijwerking van de wet dba te stoppen”.

Wiebes houdt vooralsnog stug vast aan zijn Wet DBA. Vandaag zal hij een brief publiceren, waarin hij de wet dba zou verduidelijken. Ik betwijfel sterk of die verduidelijking er komt. De vele publicaties op naam van Wiebes zijn tot nu toe keer op keer van dezelfde strekking: pure herhaling van een korte toelichting op de wet dba.

Wordt vervolgd…

Werkgevers opgelet: maak snel een account aan voor het UWV-werkgeversportaal.

Zoals uit bijgevoegde bericht van UWV blijkt verstuurt UWV vanaf 7 november 2016 brieven over Ziektewet- en WAZO-uitkeringen alleen nog maar digitaal.

Heb je als werkgever nog geen digitaal accountant bij UWV lopen? Maak er dan snel een aan.

http://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/brieven-ziektewet-en-wazo-uitkeringen-alleen-via-werkgeversportaal.aspx